Meniu Închide

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Castiga un cos cu bunatati de la Pani”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Castiga un cos cu bunatati de la Pani”

Perioada concursului: 25.10.2021 – 31.10.2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul Facebook “Castiga un cos cu bunatati de la Pani”  este organizat de societatea SC POFIPEX PAN SRL(numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Focșani, Strada Constitutiei, nr 49, Vrancea, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J39/27/2016, cod fiscal RO35417699, telefon: 0743375540, adresa de email comenzi@brutariapani.ro

1.2. Decizia de participare la Campanie conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), apartine fiecarui participant in parte, care prin inscriere isi asuma in mod neechivoc respectarea tuturor prevederilor Regulamentului si a conditiilor de participare si derulare, care sunt obligatorii pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada concursului pe parcursul derularii acestuia, cu obligatia de a anunta publicul.

1.3. Orice modificare adusa prezentului regulament va face obiectul unui act aditional. Regulamentul si eventualele acte aditionale vor fi disponibile, in mod gratuit, pe pagina site-ul organizatorului www.brutariapani.ro

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil pe site.

1.5 Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia de catre participanti, atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor.

1.6 Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.

1.7 Prevederile din prezentul Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toti participantii.

SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

Concursul va avea loc in perioada 25.10.2021 – 31.10.2021(23.59), urmand a fi organizat si desfasurat in mediul online, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/brutariapani

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE

3.1. La acest concurs pot participa persoane fizice, cu varsta de minim 18 ani, impliniti pana la data inceperii concursului, cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, care detin o pagina de Facebook personala si care acceptă condiţiile prezentului regulament.

3.2. Nu pot participa la aceast concurs angajati ai SC POFIPEX PAN SRL si rudele de gradul intai ale angajatilor companiei anterior mentionate.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL PARTICIPARII LA CONCURS

4.1. Pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/brutariapani, se va organiza un concurs intitulat  “Castiga un cos cu bunatati de la Pani”, prin realizarea unei postari dedicate.

4.2. Persoanele care vor participa la concurs vor fi denumite in continuare drept “Participanti”, iar acestea trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a se inscrie in cadrul Concursului: sa dea like si share paginii Brutaria Pani si să dea TAG cel putin unei persoane in comentarii

4.3. Toate comentariile incarcate ca urmare a pasilor descrisi la punctul 4.2 vor fi analizate de catre Organizator (definit in articolul 1.1). Acesta isi rezerva dreptul de a elimina acele raspunsuri ca nu fac parte din concurs. Raspunsurile validate de catre organizator sunt eligibile pentru acordarea premiilor descrise la art. 5.1, conform mecanicii descrise la art. 5.4

4.4. Doar participantii care indeplinesc pasii descrisi la punctul 4.2 vor fi luati in considerare pentru premiile acestui concurs.

4.5. Doar participantii care au 18 ani impliniti la data inceperii concursului vor fi luati in considerare pentru acordarea premiilor acestui concurs.

4.6. Participantii inscrisi in Concurs declara si garanteaza ca inteleg si accepta faptul ca, toate comentariile urcate trebuie sa raspunda strict temei de concurs propuse, nu trebuie sa fie obscene sau indecente (inclusiv si nelimitandu-se la referiri la nuditate, pornografie sau vulgaritate), nu trebuie sa fie contrare bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic, nu trebuie sa contina referiri la minori. Comentariile nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, inclusiv ale minorilor (persoane cu varsta sub 18 ani), firmelor sau entitatilor si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modera si anula orice inscriere/participare la concurs asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial, sau pe care acesta nu le considera potrivite/ decente.

4.7. Prin inscriere, participantii la concurs admit ca au luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial, de mecanica participarii la concurs, au inteles-o si accepta faptul ca toate comentariile inscrise in concurs vor fi facute publice si vor aparea la comun alaturi de informatiile publice personale din cadrul platformei Facebook pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/brutariapani

4.8. Numele castigatorilor vor fi facute publice pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/brutariapani, dupa data de 01.11.2021

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CONCURS SI TRAGERILE LA SORTI

5.1. In cadrul Concursului se vor acorda urmatorul premiu:

Premiul consta dintr-un cos cu bunatati de la Brutaria Pani format din 2 placinte cu branza dulce si stafide, 2 placinte cu gem de mere, 2 placinte cu gem de caisa, 5 Gogosi, 5 chifle si baghete, o paine la tava, o lipie cu cartof, o franzela cu cartof.

10. Covrigi simpli opariti. Momentul acordarii premiului va fi stabilit de comun acord, in limita disponibilitatii, dupa anuntarea castigatorului si nu poate fi reprogramat. Castigatorul concursului are obligatia sa contacteze organizatorul pentru informatii suplimentare.

5.2. Castigatorul intra in posesia premiului dupa cum urmeaza: premiul va fi acordat personal castigatorului pe baza unui buletin la sediul organizatorului.

5.3. Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a pretinde schimbarea acestuia cu alte bunuri si/sau servicii sau sa solicite contravaloarea in bani a premiului castigat.

5.4. Procedura de acordare a premiilor in concurs :

Premiul va fi acordat prin intermediul unei trageri la sorti prin intermediul unui program online de extrageri aleatorii, dintre comentariile ce corespund cerintelor concursului, detaliate la art. 4.2 si 4.4. Daca va fi necesar, organizatorul va selecta de asemenea 2 rezerve asociate premiului.

Alte detalii referitoare la premiile acordate:

5.5 Daca in timpul concursului nu se inscrie niciun participant atunci premiul concursului ramas neatribuit va ramane la dispozitia Organizatorului.

5.6. Premiile se acorda si se pun in posesie doar in cadrul acestui concurs, doar la sediul organizatorului.

5.8. Numele castigatororilor validati vor fi publicate pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/brutariapani

SECTIUNEA 6. PROCEDURA DE VALIDARE SI ACORDAREA PREMIILOR:

6.1. Organizatorul va anunta castigatorul, printr-un mesaj privat si/sau comentariu la postarea castigatoare, pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/brutariapani/)

6.2. Castigatorii trebuie sa trimita datele personale : ( nume, prenume, data nasterii, telefon), ca si raspuns la mesajul privat de pe Facebook primit de castigator din partea organizatorului. Transmiterea datelor cu caracter personal solicitate prin mesajul de anuntare a castigatorului presupune in mod implicit, acordul expres si neechivoc al titularului acestor date privind colectarea si prelucrarea datelor transmise catre Organizator sau imputernicitii acestuia.

6.3. Participarea persoanelor minore (care nu au 18 ani impliniti de la data inceperii concursului) este interzisa. In cazul in care unul dintre castigatorii desemnati se adevereste a fi minor, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve.

6.4. In cazul in care castigatorul nu isi trimite datele printr-un raspuns la mesajul privat primit din partea organizatorului prin intermediul Facebook, conform art. 6.2 sau nu isi da acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor transmise in termenul specificat mai sus, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve.

6.5. Prin trimiterea mesajului cu datele personale, participantul isi da acordul pentru colectarea, prelucrarea si introducerea in baza de date a Organizatorului prin Imputernicit, a datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre castigatori in vederea atribuirii premiului. Acordul privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal sunt esentiale pentru validarea castigatorului si atribuirea premiului, lipsa acordului ducand la invalidarea castigatorului.

6.6. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate comunicarile ce se vor derula intre Organizator/Partener si castigatori vor fi inregistrate si stocate, atat mesajele cat si eventualele convorbiri telefonice.

6.7. In cazul in care procedurile de revendicare electronica si telefonica decurg corespunzator, participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului.

6.8. In situatiile in care: a. castigatorul furnizeaza la revendicare informatii incomplete sau eronate; sau b. castigatorul nu revendica premiul in termenul acordat; sau c. castigatorul nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia ca participantul sa aiba varsta de minim 18 ani, varsta implinita la data inceperii Concursului, premiul acestuia va fi invalidat. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantilor desemnati ca si rezerve, in ordinea in care au fost desemnati in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

6.9. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de autor asupra imaginilor si/sau textelor incarcate de catre participanti in cadrul Concursului in conformitate cu mecanismul descris in prezentul Regulament Oficial. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de autor asupra imaginilor nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului declarat castigator in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

6.10. Prin participarea la Concurs, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala a participantilor.

6.11. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

– Înregistrările/comentariile pe altă pagină decât pagina de Facebook Brutaria Pani disponibilă la adresa https://www.facebook.com/brutariapani

– Înregistrările/comentariile la o altă postare decât cea care anunță concursul;

– Înregistrările/comentariile trimise în afara perioadei concursului aşa cum aceasta este prevăzuta în prezentul Regulament;

– Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de Facebook de pe care s-au înregistrat participanţii la concursul organizat pe Facebook; premiul va fi acordat persoanei care îşi declară datele de contact şi face dovada validităţii datelor declarate;

– Blocarea contului de Facebook a participantului;

– Erori în datele furnizate de către câştigători sau lipsa de acurateţe a datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorilor, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare aceştia nu au nici un fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului sau la imposibilitatea identificării unui câştigator;

– Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);

– Erori tehnice independente de vointa Organizatorului si care se datoreaza furnizorilor de internet;

– Defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau ale platformei Facebook;

– Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizorii de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii pe perioadele de trafic intens;

– Eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la acest concurs;

– Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;

– Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului sau de a beneficia de premiul respectiv, din motive ce nu depind de Organizator.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul sau cu intrarea in posesie a acestuia, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

7.2. Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit. Valoarea totala a premiului pus in concurs nu depaseste suma de 200 lei.

SECTIUNEA 8. REGULAMENTUL CONCURSULUI

8.1. Regulamentul oficial al concursului, precum si eventualele sale acte aditionale modificatoare este disponibil gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a concursului pe site-ul www.brutariapani.ro

8.2. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

8.3. Prin participarea la acest concurs, participantii declara ca au luat la cunostinta, inteleg, respecta si se conformează tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.

8.4. Conform regulamentului Facebook, trebuie sa mentionam ca aceasta actiune promotionala nu este in niciun fel sponsorizata, administrata sau asociata cu platforma Facebook, Inc. Prin inscriere la aceast concurs, participantii confirma ca au implinit varsta de cel putin 18 ani, absolva Facebook de responsabilitate si sunt de acord cu termenii si conditiile de utilizare Facebook.

8.5. Participarea la acest concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

8.6. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

8.8. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECŢIUNEA 10. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

10.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile implicate in organizarea Concursului se obliga sa respecte prevederile:

·         REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, in continuare „GDPR”);

·         Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002;

·         Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

·         Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care se aplica derularii acestei campanii.

10.2. Prin înscrierea in Concurs, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, intelegand pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor caștiga, participantii accepta ca, pentru indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul castigat vor fi facute publice in conditiile mentionate mai sus in prezentul Regulament. Aceste informatii vor fi mentinute atata vreme cat este necesar pentru ca participantii sa formuleze contestatii, in conditiile art. 8.7 de mai sus.

10.3. Inscrierea in Concurs, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon pentru identificare in vederea acordarii premiului.

10.4. Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) enumerate la punctele 10.3. si 10.4. de mai sus este Organizatorul Concursului.

10.5. Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la punctele 10.3. si 10.4. de mai sus il reprezinta: inscrierea in Concurs, derularea Concursului, validarea castigatorului si atribuirea premiului, inmanarea premiului, beneficierea de premiul castigat, solutionarea eventualelor reclamatii referitoare la derularea Concursului, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum si indeplinirea de catre Organizator si Imputerniciti sau a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.

10.6. Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la punctele 10.3. si 10.4. de mai sus il constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin inscrierea voluntara, iar temeiul legal il reprezinta art. 6 alin. (1), literele a), b) si c) din GDPR.

10.8. De asemenea, in virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participantii sunt informati ca:

2.     a) Datele colectate in virtutea prezentei Campanii sunt stocate de catre Operator pentru o perioada care nu va depasi prevederile impuse de legislatia in domeniu, lunadu-se ca reper maxim termenul general de prescriptie de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar in cazul datelor necesare pentru evidentele contabile, 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite potrivit legislatiei contabile in vigoare;

3.     b) Beneficiaza de dreptul de a solicita Operatorului: accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii, precum si dreptul de a solicita portabilitatea datelor, toate aceste drepturi fiind explicate, pe scurt, mai jos;

4.     c) Beneficiaza de dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul, fara ca acest fapt sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, insa retragerea consimtantului poate avea drept consecinta imposibilitatea de inscriere sau de a participa efectiv la Campania promotionala, dupa caz;

1.     d) Furnizarea de date cu carater personal efectuata in virtutea prezentei Campanii reprezinta o obligatie contractuala (contractul, in acest caz, fiind reprezentat de relatia dintre Organizator si participant ca urmare a inscrierii voluntare a acestuia in Concurs), participantul fiind obligat sa furnizeze datele personale intocmai pentru a putea participa la Concurs, dar si o obligatie legala, Organizatorul fiind obligat sa solicite date personale pentru a respecta obligatiile impuse de legislatie in vigoare (cum ar fi, dar fara a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilitatii nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata). In cazul nerespectarii acestor obligatii contractuale si legale, persoanele doritoare nu se vor putea inscrie in concurs, iar odata inscrise, nu vor putea fi incluse in tragerea la sorti si nu vor putea beneficia de premiile puse in joc.

e) Au dreptul sa depuna plangere in fata Autoritatii Nationale Pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.S.C.P.).

10.10. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera persoanelor vizate:

1.     (1) Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial.

In cazul in care datele personale ale persoanei vizate sunt prelucrate de catre Operator, persoana vizata are acces la urmatoarele informatii:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la transfer.

(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

(4) Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) din GDPR nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora. – art. 15 GDPR

1.     Dreptul la rectificare: se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe persoana vizata, acesata avand dreptul de a obtine rectificarea datelor. – art. 16 GDPR

2.     Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; retragerea consimtamantului si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; opunerea prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale. – art. 17 GDPR

3.     Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite operatorului verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. – art. 18 GDPR

4.     Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii: Organizatorul comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau stergere a datelor sau restrictionare a prelucrarii, daca acest lucru se dovedeste a fi posibil si daca nu presupune eforturi disproportionate. – art. 19 GDPR

5.     Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii concurs si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial. Datele trebuie primite intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date noului Organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial. – art. 20 GDPR

1.     Dreptul de opozitie: In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia speciala in care se afla, prelucrarii datelor care o privesc atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR). Astfel, Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care Operatorul demonstreaza ca are in continuare motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatatrea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. – art. 21 GDPR

1.     Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit. – art. 22 GDPR

10.11. Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului.

10.12. Orice persoana vizata are dreptul sa inainteze plangeri catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, www.dataprotection.ro), in cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost incalcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrarii ilicite a datelor cu caracter personal.

SECTIUNEA 11. INCETAREA CONCURSULUI

11.1. Prezentul concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

SECTIUNEA 12. CLAUZE DIVERSE

12.1. Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de datele transmise pe pagina de Facebook Brutaria Pani.

Organizator